Právě se nacházíte: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Platba za zboží

 • 1.1 - Možnosti platby:
  • Platba předem - Jakmile budeme vědět, že máme k dispozici Vámi objednané zboží, zašleme Vám do e-mailu platební podmínky. Balík bude odeslán po připsání vyfakturované částky na účet.
  • Na dobírku - Zaplatíte při převzetí od České pošty.
 • 1.2 - Poštovné a balné:
  • Balík do ruky ( Česká pošta o druhého pracovního dne) - dobírkou-158,-
  • Česká pošta ( cenný balík-doručení zhruba tři dny) – dobírkou 130,-
  • Česká pošta ( cenný balík-doručení zhruba tři dny) – platba předem 70,-
  • Při objednávce zboží od 3000,- Kč hradí poštovné a balné naše firma v případě platby předem!
 • 1.3 - Převzetí zboží zdarma s možností platby ve výdejním místě Nachod.
 • 1.4 - Reklamační řád se řídí pravidly pro prodej v ČR.

2. Převzetí zboží

 • 2.1 - Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení, respektive úhrady. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn.
 • 2.2 - Vyřízením objednávky se myslí předání zboží přepravním společnostem. K objednávkám budou účtovány náklady spojené s doručením.
 • 2.3 - Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 • 2.4 - Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, neodpovídá kvalitou nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V případě zrušení objednávky Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení.

3. Čas a způsob doručení

 • 3.1 - Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty
 • 3.2 - O termínu dodání objednaného zboží budete vždy individuálně informováni e-mailem dle aktuálních skladových zásob

4. Nebezpečí škody na zboží

 • 4.1 - Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

5. Vrácení zboží

 • 5.1 - Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí se nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu včetně visaček poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).
 • 5.2 - Vrácené zboží zasílejte na adresu:

  Eshop Steinar
  Po Valy 2070
  547 01 Náchod,
  (Adresu je nutné uvést v přesném znění!)
  IčO: 01593765
 • 5.3 - Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět (v zákonné lhůtě) odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné, balné, poplatek za vrácení peněz poštovní poukázkou, apod. dle platného ceníku České Pošty) a to v případě, že byly placeny prodávajícím. Jde tedy o skutečné náklady na expedici a nelze je považovat za jakýsi neurčený storno poplatek. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • 5.4 - V případě, že z nějakého důvodu posíláte zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vložte prosím ke zboží fakturu a dopis s důvodem proč tak činíte a zda chcete vyměnit velikost, jiné zboží nebo vrátit peníze s číslem účtu.

6. Reklamace

 • 6.1 - Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na emailové adrese nebo telefonicky. V případě výměny za jiné zboží je lepší e-mailem, nebo formou sms poslat kód zboží velikost ať mohou být rezervovány než proběhne výměna
 • 6.2 - Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 • 6.3 - Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou a přiložit k reklamovanému zboží. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • 6.4 - K reklamaci je nutno předložit kopii faktury. ( V případě, pokud je poškozena, nebo není, připište prosím alespoň číslo objednávky, která je v potvrzovacím e-mailu)
 • 6.5 - Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dní od obdržení reklamace a způsobu jejího vyřízení.
 • 6.6 - Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Kupující je povinnen zaslat reklamované zboží v čistém stavu (vyprané, vyčištěné). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 • 6.7 - Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • 6.8 - Své dotazy na stav reklamací prosím směřujte na: Tel.: + 420 / 774 840 083, kde jsou vyřizovány! (hovorné dle platných tarifů Vašeho operátora)
 • 6.9 - V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Obecná ustanovení

 • 7.1 - Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • 7.2 - Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • 7.3 - Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. Výše uvedené se nevztahuje na zboží, které je odesíláno do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 • 7.4 - Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.

8. Ochrana osobních dat

 • 8.1 - Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány pro obchodní a marketingové potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit Zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Zákazník registrací dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník dává souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.

9. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • 9.1 - Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • 9.2 - Uvedené ceny jsou včetně DPH. Veškeré slevy a akce (pokud není uvedeno jinak) platí do vyprodání zásob.
 • 9.3 - Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • 9.4 - Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • 9.5 - Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • 9.6 - Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • 9.7 - Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • 9.8 - Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

10. Práva a povinnosti kupujícího

 • 10.1 - Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • 10.2 - Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě nepřevzetí zboží má prodávající právo na vymáhání úhrady poštovného.
 • 10.3 - Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

11. Práva a povinnosti prodávajícího

 • 11.1 - Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • 11.2 - Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • 11.3 - Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • 11.4 - V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.
 • 11.5 - Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

12. Závěrečná ustanovení

 • 12.1 - Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2010.
 • 12.2 - Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • 12.3 - Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Copyright © 2013 STEINAR.cz - všechna práva vyhrazena

Design by: bort.cz Code by: EasyWay Creative